ΝΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ! #KGKoitaSagapao

 

 

Super Διαγωνισμός από την Καίτη Γαρμπή μέσω του Official Twitter Account της!

Απαντήστε σωστά στην παρακάτω ερώτηση,
κάντε Retweet το tweet του διαγωνισμού
και μπείτε στην κλήρωση για 10 ζευγάρια γυαλιά GFFerre από την V- Italian Concepts.

 

"Ανάμεσα από πόσα ζευγάρια γυαλιά διαλέγει η Καίτη Γαρμπή, αυτά που φοράει στο νέο Video Clip της, Κοίτα Σ'Αγαπάω";

Δες το Video Clip εδώ

 

Βρές το Official Twitter της Καίτης Γαρμπή εδώ, και πάρε μέρος στον διαγωνισμό!

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 (και ώρα Ελλάδος 17.00) μέχρι και την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 (και ώρα Ελλάδος 17.00). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όμως, το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόμο την επιμέλεια αυτών.

3. ΑποκλεισμόςΔιαγωνιζομένων: Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή «V- Italian Concepts» β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Ο χρήστης για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό καλείται να απαντήσει σωστά στην ερώτηση ""Ανάμεσα από πόσα ζευγάρια γυαλιά διαλέγει η Καίτη Γαρμπή, αυτά που φοράει στο νέο Video Clip της, Κοίτα Σ'Αγαπάω"; και να στείλει την απάντηση του κάνοντας Retweet το tweet του διαγωνισμού.

5. Ο χρήστης στέλνοντας την απάντηση του με Retweet αποδέχεται τους Όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα μιας και μόνο συμμετοχής από το προσωπικό του twiiter προφίλ στον διαγωνισμό.

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
Μετά από κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί στις 26 Ιανουαρίου και ώρα 19:00μ.μ.

7. Στην κλήρωση αυτή θα λάβουν μέρος όσοι χρήστες έχουν έγκυρες συμμετοχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω.

8. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ: 10 ζευγάρια γυαλιά GFFerre 

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: Με τησυμμετοχή τους οι νικητές παρέχουν τη ρητή ειδική συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών. Κατά την παράδοση του δώρου ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει από τους νικητές την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσης.

Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του twitter. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, λόγω κακής λειτουργίας του ιστοχώρου του Twitter.

Εξυπακούεταιότι οι χρήστες δεν θα δικαιούνται οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την Εταιρεία.

10. Οι νικητές θα ειδοποηθούν μέσω των προσωπικών τους twitter accounts

 

 

 

FaceBook  Twitter